Frend forklarer

Videoserie: Effektiv Digital Samhandling

Digital samhandling

I denne videoserien gir vi deg en verdifull innføring i digital samhandling og hvilke muligheter som finnes i de ulike verktøyene.

Videoserien består av fem deler:
1) Introduksjon
2) Fil, deling og samskriving
3) Meldinger og kommunikasjon
4) Prosjektstyring og oppgavehåndtering
5) Oppsummering og anbefalinger

Lykke til med læringen og spør om du lurer på noe.

Har dere også lyst til å lykkes digitalt?
La oss ta en prat!

Henrik Ruud

Leder for rådgivning

920 88 450

henrik@frend.no