Områder

Verktøy

    Office 365, SharePoint, Teams, PC og Mac (blandet miljø)

Resultater

  • Ny og bedre sammenheng mellom SharePoint og Teams
  • Én forankret måte å jobbe på
  • Økt bruk av samskriving
  • Økt effektivitet

Om jobben

Vi samarbeider løpende med DigitalNorway på flere spennende utviklingsprosjekter. Plutselig ble behovet for god og konsekvent digital samhandling stort. Sammen har vi jobbet med både det tekniske og det menneskelige for å øke effektiviteten.

DigitalNorway er gode på teknologi og digital samhandling, men med en hverdag snudd på hodet og hjemmekontor ble den gamle SharePoint-strukturen innlemmet i Teams. Det førte til flere utfordringer.

DigitalNorway kontaktet oss med diverse spørsmål knyttet til Teams og SharePoint. De hadde også et ønske om å få innsikt i beste praksis for digital arbeidsflyt i Teams. Etter å ha satt oss inn i behovene og løst en rekke utfordringer har vi hatt opplæring og spørsmål og svar med alle på videomøte.

Vi jobber nå med å omstrukturere SharePoint og Teams for å sørge for en logisk oppbygging og bedre samarbeid, med utgangspunkt i at det meste skal foregå i Teams.

Her er et bilde fra opplæringen over Teams. God og fokusert stemning!


Om kunden

DigitalNorway er en non-profit som skal gjøre det enklere for norsk næringsliv å lykkes med digitalisering. Grunntanken bak initiativet er at vi deler der vi kan, og konkurrerer der vi må. For at vi skal oppnå økt konkurransekraft internasjonalt, er vi nødt til å stå sammen og bli bedre til å dele kunnskap, kompetanse og erfaringer.

Har dere også lyst til å lykkes digitalt?
La oss ta en prat!

Magnus Mysen Holm

Leder for IT og skyløsninger

913 97 895

magnus@frend.no