Områder

Verktøy

    Teams, Planner, Projects, Microsoft

Resultater

  • Fornøyde kursdeltakere - 96% anbefaler kurset til andre
  • Økt kompetanse og innsikt i mulighetene for prosjektstyring i Teams
  • Bedre og mer effektiv digital samhandling for kursdeltakere

Samarbeidet med Frend har vært knirkefritt fra dag 1. Vi fryder oss over deres kvikke hoder og engasjement! Vi ønsket oss en samarbeidspartner som var dyktig innenfor digitalisering, og som kunne levere relevante kurs til våre kunder, og Frend pekte seg raskt ut som den perfekte partner. Høy kvalitet på alle kursleveranser er noe som står sentralt i Holte Academy, og dette fant vi også hos Frend. De vet hva de snakker om, og er gode formidlere - med glimt i øyet og med en profesjonalitet i alt de gjør.

Martin Hartmann, Daglig leder i Holte Academy

Om jobben

I løpet av 2020 opplevde Holte Academy en større etterspørsel etter kurs og opplæring i verktøy for digital samhandling. De trengte en kompetansepartner innenfor prosjektstyring i Teams, og kontaktet oss. I slutten av 2020 inngikk vi et strategisk partnerskap, med mål om øke teknologikompetansen og hjelpe norske bedrifter med å drive mer effektive prosjekter.


"Vi ser et økende behov for å drive prosjekter mer effektivt med større fysiske avstander. Stadig flere tar i bruk digitale verktøy, og sammen med Holte skal vi sørge for at norske bedrifter forstår og utnytter mulighetene for prosjektstyring i Teams”
, sier Martin Fossedal Bjørnstad, Daglig leder i Frend.

Sammen med Holte Academy har vi utviklet et nytt kursprogram. Programmet består av tre moduler, hvorav alle kurs-modulene er dynamiske med eksempler fra kursdeltakere. Det er også åpent for spørsmål og svar underveis.


Martin, prosjektelder og kursholder, har holdt alle kursene digitalt på grunn av omstendighetene (covid-19).

Modul 1 - Planlegging av prosjekt
→ Konseptet Teams
→ Struktur og oppsett
→ Rettigheter og tilganger

Modul 2 - Gjennomføring av prosjekt
→ Kommunikasjon
→ Dokumentbehandling
→ Prosjektverktøy i Teams

Modul 3 - Avslutning av prosjekt
→ Oververlevering
→ Forvaltning av dataKurset er utviklet med utgangspunkt i prosjektveiviseren.

Så langt har vi hjulpet bedrifter som Statkraft, BDO og Yara med å forstå og utnytte mulighetene for prosjektstyring i Teams. Kursdeltakerne er strålende fornøyde.


Gjennomsnittlig vurdering fra kursdeltakere etter seks avholdte kurs.

Om kunden

Holte Academy er en ledende kompetansepartner, rådgiver og tilbyder av prosjektopplæring, og flere store bedrifter har valgt de som leverandør for sine kurs og opplæringsprogrammer. De tilbyr åpne og bedriftsinterne kurs i klasserom eller digitalt, samt e-læringskurs, innenfor prosjektfaget og relaterte tema.

Deres kursholdere er erfarne og dyktige pedagoger, og mottar svært gode tilbakemeldinger fra kursdeltakere. I løpet av ett år er flere tusen deltakere på kurs oss Holte Academy.

Martin Hartmann, Daglig leder i Holte Academy.

«Vi brenner for at alle medarbeidere som er involvert i prosjektarbeid, skal oppleve mestring og lykkes i sin prosjekthverdag, gjennom den nye kunnskapen de får på kursene. Motiverte og kompetente medarbeidere er et viktig fundament for at bedrifter skal nå sine strategiske mål, slik at de blir i stand til å gjennomføre mer effektive og lønnsomme prosjekter», sier Martin Hartmann, Daglig leder i Holte Academy.Holte Academy deler kontorer med søsterselskapet Holte Consulting, sentralt på Skøyen i Oslo.

Har dere også lyst til å lykkes digitalt?
La oss ta en prat!

Martin Fossedal

Daglig leder og driftsansvarlig

932 55 710

martin@frend.no