Områder

Verktøy

    Mac, Teams, Office 365, SharePoint

Resultater

  • Effektivt oppsett av Teams
  • Effektiv opplæring
  • Økt mestringsfølelse og riktig bruk
  • Effektiv kommunikasjon
  • Effektive og sømløse videomøter i store og små team
  • Integrert fillagring i SharePoint og prosjektstyring i Planner

Frend er agile og kjenner våre arbeidsprosesser godt. Dette gjorde at vi fikk løst våre akutte behov i en tid som krever solide, digitale løsninger.

Bjørn R. Fyen avdelingsdirektør, Administrasjon og service

Om jobben

Med et akutt behov for sømløse videomøter og transparent internkommunikasjon hjalp vi DiBK med å implementere Microsoft Teams på 3 dager. Det ble gjort virtuelt og med opplæring over live webinarer.

Direktoratet for Byggkvalitet har Microsoft Office som kjerneverktøy og bruker SharePoint til fildeling.

Arbeidshverdagen består i stor grad av møtevirksomhet og med 80% av de ansatte på hjemmekontor over natten, oppstod et akutt behov for sømløse videomøter og samhandling i dokumenter.
Sammen med IKT-avdelingen gjorde vi en kartlegging av de viktigste behovene for samhandling og satt i gang med oppsett og overføring til Teams fra Skype for Business.

For å onboarde de over 100 ansatte utviklet vi et skreddersydd webinar som ble kjørt i to omganger. På denne måten fikk sørget vi for at alle har samme utgangspunkt og kompetanse for å holde videomøter, jobbe nettbasert med dokumenter og sende direktemeldinger i sine respektive teams og kanaler.Nå har vi gjort et hurtigoppsett av Teams. Neste steg er å kartlegge arbeidsprosesser per avdeling for å optimalisere og effektivisere flere og flere prosesser.

Vi vil fortsette med itereringer og videre utvikling basert på tilbakemeldinger fra brukerne og behovet til organisasjonen.

Om kunden

Direktoratet for Byggkvalitet er et offentlig direktorat med 100+ ansatte som er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet.

Har dere også lyst til å lykkes digitalt?
La oss ta en prat!

Magnus Mysen Holm

Leder for IT og skyløsninger

913 97 895

magnus@frend.no