Områder

Verktøy

    Blandet miljø (PC og Mac), G Suite, Office 365, Trello, Slack

Resultater

  • Bedre prosjektstyring
  • Effektiv internkommunikasjon
  • Samhandling og mobilitet

IT har gått fra å være et nødvendig onde, til å hjelpe oss få kontroll, planlegge og gjennomføre aktiviteter. Etter god innføring og opplæring, har verktøyene blitt en større og større del av vår arbeidshverdag

Ole Losnedal, daglig leder

Om jobben

I en bransje preget av menneskelig kontakt og kundeoppfølging, har klesagenturet Sonic Labels tatt digitale steg for å skape konkurransefortrinn.

Etter kartlegging av behov og dagens prosesser, fant vi flere muligheter til å effektivisere daglig drift, kontakten med kunder og internkommunikasjon. Ved å innføre G Suite som helhetlig skyplattform har alle ansatte tilgang til relevant data, uansett hvor de befinner seg. Internkommunikasjon har gått fra post-it-lapper, telefonsamtaler, SMS og e-post til å sentreres rundt Slack integrert med Google Drive og Trello for prosjektstyring og oppgavebehandling.

Med nærmere 100 butikker i Norden som kunder, har Sonic Labels effektivisert kommunikasjonen drastisk. Nå er alle butikkene koblet på Slack-teamet og det som før var en lang og lite tilgjengelig vei til agenturet, har blitt en direktelinje. Informasjon, henvendelser, bestillinger, suppleringer og reklamasjoner blir behandlet mer effektivt som resulterer bedre omdømme, økt omsetning og kundetilfredshet.

Om kunden

Har dere også lyst til å lykkes digitalt?
La oss ta en prat!

Martin Fossedal

Daglig leder og driftsansvarlig

932 55 710

martin@frend.no