Områder

Verktøy

    Microsoft 365, SharePoint, Teams

Resultater

  • Økt kompetanse og innsikt i mulighetene i Microsoft 365
  • Bedre og mer effektiv digital samhandling
  • Tilrettelagt for skybasert og moderne arbeidsmetoder

Om jobben

Da NRP implementert Microsoft 365 som skyplattform ønsket de å utnytte mulighetene som fantes. Etter kartlegging og behovsanalyse utviklet vi skreddersydde kurs i Microsoft 365 som har bidratt til kompetanseheving, og lagt til rette for effektiv digital samhandling.

Etter at NRP erstattet sin serverbaserte løsning med Microsoft 365, kunne de endre måten de jobbet på. For å identifisere en ny “best practice” trengte de mer innsikt og opplæring i det nye verktøyet, og tok derfor kontakt med oss.

Etter kartlegging av systemer, arbeidsprosesser og behov i bedriftens ulike avdelinger utviklet vi skreddersydde kurs i Microsoft 365. Kursene inneholdt blant annet grunnleggende informasjon om Microsoft 365, SharePoint, dokumentbehandling og Teams.


Prosjektansvarlig og kursholder Martin holdt alle kursene digitalt på grunn av korona.

Det ble holdt kurs i tre ulike etapper, hvorav alle kursene var dynamiske og skreddersydde med eksempler fra NRPs egne arbeidsprosesser.

Nå er de bedre rustet for fremtiden med økt kompetanse og innsikt i hvilke muligheter som finnes i Microsoft 365.

Om kunden

NRP består av et meglerfirma og tre AIFM (Alternative Investment Fund Managers), som alle er lisensiert av Finanstilsynet, i tillegg til et eiendomsforvaltning firma. NRP tilbyr blant annet investorer corporate finance-tjenester, private og offentlige emisjoner, prosjektfinansiering, kapitalforvaltning, regnskapstjenester og eiendomsforvaltning. Selskapet ble grunnlagt i 2000 av Christian Ness og Ragnvald Risan og har per dags dato mer enn 100 ansatte.

Har dere også lyst til å lykkes digitalt?
La oss ta en prat!

Martin Fossedal

Daglig leder og driftsansvarlig

932 55 710

martin@frend.no