Områder

Verktøy

    PC, Microsoft 365, Dynamics, Teams

Resultater

  • Tydelig forståelse av dagens utfordringer, behov og fremtidige muligheter
  • Helhetlig og langsiktig blikk på IT-verktøy
  • Anbefalte prosjekter for å realisere gevinster

Etter IT-kartleggingen fra Frend har vi fått belyst sentrale utfordringer og behov, og lagt en overkommelig og spennende IT-plan som vi gleder oss til å starte på!

Gunn Elisabeth Myhren, Generalsekretær

Om jobben

Sammen med Samfunnsviterne har vi gjennomført en helhetlig IT-kartlegging og lagd en IT-strategi for å utnytte teknologi bedre i årene fremover både internt og for Samfunnsviternes medlemmer.

Samfunnsviterne har hatt stor vekst i medlemsbasen og større krav til tekniske løsninger og kompetanse de siste årene.

Med begrensede ressurser på IT-funksjonen har dette resultert i utdaterte og overlappende løsninger, i tillegg til utfordringer med å utnytte mulighetene i teknologien de allerede betaler for

Basert på dette har vi gjennomført en fullstendig IT-kartlegging med gjennomgang av verktøy, utfordringer, muligheter, behov og ønsker. Gjennom workshoper med ledelsen og intervjuer med sluttbrukere har vi fått verdifull innsikt som har lagt grunnlaget for konkrete anbefalinger og veien videre, konkretisert i en IT-plan for alle prosjekter de neste årene.

Parallelt med kartleggingen har vi også holdt kurs i mindre grupper for å heve kompetansenivået i noen av verktøyene som brukes.

Fremover vil vi sammen fokusere på å strømlinjeforme prosesser, holde IT-verktøy enkle og relevante, samt jobbe kontinuerlig med kompetanseheving for økte gevinster. Summen av dette vil øke effektivitet internt, samt knytte Samfunnsviterne nærmere eksisterende og nye medlemmer.

Vi gleder oss til veien videre!

Om kunden

Samfunnsviterne jobber for at deres medlemmer skal ha det bra på sin arbeidsplass – de skal vite at de alltid har noen «i ryggen», som støtter og gir råd. Medlemmene skal være trygge på at de har en pådriver for deres lønns- og arbeidsbetingelser - at de aktivt jobber for å heve deres lønnsnivå og for å fremme deres økonomiske interesser og faglige kompetanse.

Har dere også lyst til å lykkes digitalt?
La oss ta en prat!

Magnus Mysen Holm

Leder for IT og skyløsninger

913 97 895

magnus@frend.no