Områder

Verktøy

    Mac, Office 365, SharePoint, Dropbox, CrashPlan

Resultater

  • All data i én helhetlig skyplattform
  • Bedre samsvar
  • Økt IT-sikkerhet
  • Redusert nedetid og IT-frustrasjon

Før Frend bistod oss i overgangen til Office 365 hadde vi en utdatert mailløsning og kaos i filarkivet. Nå har vi en moderne produktivitetsplattform, drift og backup av alle enheter som sørger for økt verdiskapning

Kjersti E. Busch, Daglig leder

Om jobben

Overgangen til en helhetlig skyplattform har redusert IT-trøbbel og gitt SALT en sikker og fremtidsrettet skyløsning.

Siden oppstart i 2010 har daglig leder, sammen med to IT-interesserte medarbeidere, hatt ansvar for teknologien. Etter en solid vekstfase, kom organisasjonen til et punkt der de teknologiske løsningene ble for fragmenterte og lite helhetlige. Dette viste seg på flere måter, fra at e-posten de sendte ikke ble levert til at kalenderdelingen ikke fungerte. I tillegg brukte kunnskapsrike ansatte mye tid på ikke-verdiskapende aktiviteter; IT-trøbbel.

Sammen gjennomførte vi en effektiv digital kartlegging. Det resulterte i overgang til Office 365, SharePoint, skybasert backup og standardisert oppsett på alle enheter. Etter grundig implementering og workshop-basert opplæring er SALT rigget for fremtiden, og det er lagt til rette for ekte samhandling og videre vekst. I tillegg har vi gjort flere grep for å forbedre IT-sikkerheten, noe som er kritisk med konfidensielle dokumenter og viktige kunder.

Nå jobber vi med SALT på løpende prosjekter og IT-drift.

Om kunden

SALT er en uavhengig kompetansebedrift med kunnskap om og for kysten. De jobber hovedsakelig prosjektbasert og har spiss kompetanse og ekspertise innen maritime fag. De er 23 ansatte og har kontorer i Oslo, Trondheim, Tromsø, Bodø og Svolvær.

Har dere også lyst til å lykkes digitalt?
La oss ta en prat!

Magnus Mysen Holm

Leder for IT og skyløsninger

913 97 895

magnus@frend.no