Områder

Verktøy

    Mac, PC Microsoft 365, Azure AD, InTune

Resultater

  • Riktig produktivitet og samarbeidsplattform
  • Smartere, bedre og mer effektiv digital samhandling
  • Tilrettelagt for skybasert og moderne arbeidsmetoder
  • Driftssikker og skalerbar IT-struktur

Om jobben

Mindshift trengte hjelp til å rydde opp i verktøyriggen som bar preg av at de har vært en startup i sterk vekst. De var tydelige på behov, og ønsket blant annet å samle alle verktøy i et system. Dette resulterte i overgang fra Google Workspace til Microsoft 365, samt Azure AD og InTune for økt sikkerhet og kontroll over maskinvare.

Etter en effektiv kartlegging satt vi i gang med oppsett og arkitektur av Microsoft 365. Hovedfokuset lå på å bygge eksisterende mappestruktur til et format som passer i Teams og SharePoint. Denne arkitekturen bygger på tilganger og prinsippet om at relevante personer skal ha tilgang på relevant informasjon på relevant sted. Dette samler kommunikasjon, dokumenter og oppgavehåndtering på étt sted og bidrar til effektiv digital samhandling.

Grunnleggende sikkerhet er ivaretatt på domene-, system- og brukernivå og med oppsett per ansatt la vi til rette for hurtig brukeradopsjon og gevinstrealisering.

Da Microsoft 365 var implementert, supplerte vi med Azure AD og InTune for økt sikkerhet og styring av maskinparken bestående av Macer og PCer. Dette gir Mindshift full kontroll over maskinparken, styrker IT-sikkerheten og legger til rette for mobil administrasjon av enhetene.

Med en ny løsning og nytt oppsett er Mindshift klare for å ta nye steg og fortsette veksten i årene som kommer med en driftssikker og skalerbar løsning.

Om kunden

Mindshift ble stiftet i 2017, og er et Oslo-basert selskap som spesialiserer seg på bedrifter i endring. De skaper raske og varige endringer med stor effekt. Dette gjør de ved å kombinere smart bruk av teknologi med dyp kunnskap om hvordan enkeltmennesker og organisasjoner fungerer.

Har dere også lyst til å lykkes digitalt?
La oss ta en prat!

Haavard Østigaard

Konsulent

240 22 027

haavard@frend.no