Områder

Verktøy

    Microsoft Teams, Microsoft Forms, Windows, Logitech Rally

Resultater

  • Mer effektiv gjennomføring av kurs
  • Mulighet for digital gjennomføring av kurs
  • Mulighet for kursdeltakere fra hele landet
  • Mindre behov for reising og logistikk ved kursvirksomhet

Sammen med Frend har vi testet ulike tekniske løsninger og kommet frem til en kombinasjon av Microsoft Teams og Forms som en god erstatning for våre vanlige kurs. Å jobbe med Frend har både vært effektivt og spennende, og vi ser frem til videre samarbeid!

Kai Vidar Berg

Om jobben

Med bruk av Teams videomøter og Logitech Rally konferanseutstyr kan Norsk Trafikksikring holde digitale utgaver av alle kurs, som både er mer kostnadseffektivt og gir mulighet for deltakere fra hele landet.

Norsk Trafikksikring leverer flere tjenester innen vei- og trafikksikring. En stor del av dette er tilrettelagte kurs for anleggsbransjen. På grunn av koronautbruddet fikk de ikke lenger lov av vegvesenet til å gjennomføre fysiske kurs.

Norsk Trafikksikring tok kontakt med Frend for å få hjelp med å gjennomføre kursene digitalt. Etter kartlegging av behov og eksisterende IT-systemer anbefalte Frend å bruke en kombinasjon av Teams, Logitech Rally og Microsoft Forms for å få til dette.Teams støtter tilstrekkelig antall kursdeltakere, i tillegg til at toveis videokommunikasjon og mulighet for chat er tilstrekkelig for å skape et digitalt klasserom.

Når opplæringsdelen av kurset er ferdig sendes det ut en digital prøve fra Microsoft Forms. Denne må besvares og bestås for at kurset skal regnes som gjennomført.

Vi har hjulpet Norsk Trafikksikring med alt fra kartlegging og definering av behov til testing og endelig oppsett av de digitale kursene. Opplæring ble gjort kontinuerlig gjennom Teams. Neste steg er å hjelpe NT med riktig bruk av de andre funksjonene i Teams, som kommunikasjon og samhandling internt i bedriften.

Vi gleder oss til videre samarbeid!

Om kunden

Norsk Trafikksikring AS er totalleverandør av tjenester innen arbeidsvarsling. Selskapet leverer tjenester og utleie av materiell over hele landet. De har solid og god erfaring samt kunnskap om lokale forhold i hele Norge.

Har dere også lyst til å lykkes digitalt?
La oss ta en prat!

Magnus Mysen Holm

Leder for IT og skyløsninger

913 97 895

magnus@frend.no