Områder

Verktøy

    Google Workspace (G Suite), Mac

Resultater

  • Moderne og fremtidsrettet IT-struktur
  • Skybasert lagring
  • Økt effektivitet
  • Bedre digital samhandling
  • Økt mobilitet og tilgjengelighet
  • Redusert sårbarhet
  • Økt IT-sikkerhet

I løpet av to uker endret vi hele infrastrukturen og 15 års byråhistorie ble flyttet opp i skyen uten problemer. Martin og kollegaene i Frend loset oss trygt gjennom prosessen, med super oppfølging og god kommunikasjon underveis i prosjektet.

Jon Fredø, Daglig leder

Om jobben

Fragmenterte systemer preget reklamebyrået Mvhs IT-struktur. Filene lå lokalt på server, og e-post, kalender, chat og videomøter ble brukt i individuelle systemer. Dette gjorde samhandling vanskelig og begrenset tilgangen til filer.

Etter en effektiv kartlegging og behovsanalyse, var det tydelig for oss at de ville få store gevinster av å samle flere systemer i én skybasert plattform. Mvh jobber sammen på tvers av fagområder, både internt og med eksterne. Dette stiller krav til mobilitet, tilgjengelighet og muligheter for samhandling. For å muliggjøre moderne arbeid, samskriving og å effektivisere prosesser falt valget på Google Workspace (G Suite) som produktivitet- og samhandlingsplattform.

Prosjektstart var satt til juni, men med et akutt behov for tilgjengelighet, sømløse videomøter og digital samhandling fremskyndet vi oppstart og satt opp plattformen for filer i skyen. Opplæring med 20 brukere ble gjort over Google Meet for en effektiv onboarding.

I tiden fremover vil vi fortsette overgangen til skyen for relevante systemer og tilrettelegge for 100% skybasert jobbing.

Om kunden

I Mvh bruker teknologi på en måte som både begeistrer deres kunder, kundenes målgruppe og seg selv. Teknologien er ikke målet, men middelet som brukes for å gi liv til kommunikasjonen, involvere brukeren eller for å bygge tjenester som skaper resultater.

Har dere også lyst til å lykkes digitalt?
La oss ta en prat!

Martin Fossedal

Daglig leder og driftsansvarlig

932 55 710

martin@frend.no