Områder

Verktøy

    Windows Server, Ubiquiti Unifi-nettverk, TeamViewer Monitoring, SCADA-system

Resultater

  • Stabil og sikker infrastruktur
  • Raskt kablet og trådløst nettverk
  • Tilgangskontroll på interne ressurser

Med ny infrastruktur på fabrikken er alt lagt til rette for å ekspandere i nye markeder. Godt gjort å installere trådløst nett i minus 23 grader!

Jack Stensland, Daglig leder

Om jobben

Nye servere og nytt nettverk på isbitfabrikken sikrer stabil drift av nye økonomi- og produksjonssystemer.

For å utvide kapasitet og sikre kvalitet besluttet Mr. Iceman å bygge ut isbitfabrikken. For å støtte opp rundt dette ble nytt økonomi- og produksjonssystem innført, som krever avansert switchkonfigurasjon, flere eksterne IP addresser og trådløst nettverk i hele fabrikken. I tillegg skulle nettverket drifte et videoovervåkingssystem med 26 overvåkingskameraer og en videoserver.

For å avdekke behov for utstyr og oppsett startet arbeidet med kartlegging av lokalet, serverbehov, systemene som skulle innføres og alle enheter som skulle kobles til nettverket. Resultatet av kartleggingen ble implementering av et nettverk basert på Ubiquiti Unifi med fjernadministrerte switcher, aksesspunkter for utendørs og innendørs bruk, dedikerte VLAN og oppsett av flere eksterne IP adresser for ekstern tilgang.

Vi drifter servere og nettverk gjennom regelmessig vedlikehold og tilpasninger som sikrer at nettverket til enhver tid understøtter produksjonssystemene og fungerer som det skal for brukerne.

Om kunden

Mr. Iceman lager verdens beste isbiter og er en norsk produksjonsbedrift med fabrikk på Romerike.

Har dere også lyst til å lykkes digitalt?
La oss ta en prat!

Magnus Mysen Holm

Leder for IT og skyløsninger

913 97 895

magnus@frend.no