Områder

Verktøy

    Google Workspace (G Suite), Wordpress, Zapier, API, SCADA, Warehouse Management

Resultater

  • Forbedret, forenklet og fornyet interne prosesser
  • Bedre infoflyt
  • Rigget for fremtiden
  • Ny og forbedret digital kundereise

Om jobben

IT og teknologi har gått fra å være en støttefunksjon til å bli en integrert del av kjernevirksomheten for produksjonsbedriften Mr. Iceman på Oppaker. Nå skal de ut i verden.

Mr. Iceman slet med å bruke teknologi og moderne verktøy til å skape langsiktig forretningsverdi, og teknologien skapte flere problemer enn muligheter.

Sammen med Mr. Iceman la vi en strategi og handlingsplan for digitalisering og bruk av teknologi i selskapet. Målet var å løse interne utfordringer og få teknologien til å skape verdi, langsiktig lønnsomhet og økt konkurransefortrinn. Flere interne prosesser ble omgjort fra penn og papir til digitale prosesser. Vi integrerte separate systemer og automatiserte informasjonsflyt for å eliminere støy og menneskelige feil.


Max oppgraderer servere og infrastruktur på fabrikken til Mr. Iceman.

Det var viktig å ikke gjøre alt på en gang da menneskene og implementeringen i organisasjonen var minst like viktig som nye systemer og funksjoner. For å sikre brukeradopsjon er implementeringen gjort i flere faser og Mr. Iceman tar stadig nye steg i digitaliseringsprosessen og befester sin posisjon som nordens ledende leverandør av isbiter.

Om kunden

Mr. Iceman lager verdens beste isbiter og er en norsk produksjonsbedrift med fabrikk på Romerike.

Har dere også lyst til å lykkes digitalt?
La oss ta en prat!

Henrik Ruud

Leder for rådgivning

920 88 450

henrik@frend.no