Områder

Verktøy

    Blandet miljø (PC og Mac), Google Workspace (G Suite), Office 365, Workspace One UEM, Okta, Single Sign On

Resultater

  • Økt IT-sikkerhetsnivå
  • Standardisering og samsvar av alle enheter med fjernadministrering
  • Full kontroll på selskapets digitale verdier
  • Tydelige retningslinjer på håndtering av selskapets og kundenes data
  • Besparelser i lisenskostnader

Å overlate alle digitale verdier og 70 datamaskiner til Frend var helt nødvendig for at vi skulle oppnå ønsket sikkerhetsnivå. Alt gikk etter planen, og resultatet var forbedret sikkerhet, redusert IT-risiko og økt samsvar

Ellen-Marie Baardsen, CFO

Om jobben

Ledelsen valgte å ta tak i rotårsaken og ikke gjennomføre flere kortsiktige løsninger. Sammen har vi har ryddet, samlet, økt sikkerheten og forbedret IT-løsningene så designere kan jobbe effektivt, og sikkert.

Før vi startet samarbeidet jobbet alle ansatte på en utdatert filserver i kombinasjon med Office 365 og ulike skyløsninger for fillagring og deling.

Første steg var en fullstendig IT-opprydding. Dette startet med en opprydding på samtlige maskiner. Alle PC-er og Macer ble slettet, før de ble satt opp i henhold til nye sikkerhetskrav, fjernadministrering og standardisert oppsett. Vi ryddet også opp i de ulike skyløsningene som ble brukt (Dropbox, Google Drive, Box, iCloud) og sørget for at alle Halogens digitale verdier lagres på Halogen-eid skykonto.

Videre ble alle IT-verktøyene vurdert og deretter faset ut eller implementert i den nye IT-strukturen. Sammen oppdaterte vi IT-instruksen for å ha tydeligere retningslinjer for hvordan IT skal brukes, med konkrete eksempler på håndtering av IT i Halogen.

Om kunden

Halogen er et av norges fremste byråer innen tjenestedesign, digitale brukeropplevelser og systemorientert design.

Har dere også lyst til å lykkes digitalt?
La oss ta en prat!

Magnus Mysen Holm

Leder for IT og skyløsninger

913 97 895

magnus@frend.no