Områder

Verktøy

    Mac, Office 365, Workspace One UEM, Active Directory, Ubiquiti Unifi, Windows server

Resultater

  • Reduserte kostnader
  • Økt effektivitet og samhandling
  • Moderne og fremtidsrettede løsninger

Før vi startet å jobbe med Frend slet vi med utdaterte systemer og store kostnader. Etter gjennomført prosjekt har alle ansatte i Film & Kino tatt i bruk Mac og SharePoint, i tillegg til at vi har fått en solid oppgradering av infrastruktur på kontoret. Dette fører til en mer effektiv hverdag og reduserte IT-kostnader.

Guttorm Petterson, Daglig leder

Om jobben

Vi har hjulpet Film & Kino med et moderne og helhetlig IT-oppsett. De har gått fra server til sky og PC til Mac. I tillegg har de modernisert infrastruktur og møterom.

Film & Kino har de siste årene gjennomgått en omstrukturering og ønsket en moderne, Mac-basert IT-funksjon for å effektivisere ansatte, redusere kostnader og øke samhandling.

Etter en grundig kartlegging ble det avdekket utfordringer knyttet til infrastruktur, ineffektive arbeidsprosesser og kompetanse i IT-verktøyene.

Film & Kino besluttet å ta vesentlige grep; oppgradere infrastruktur, gå over til en helhetlig skyplattform og implementere Mac som arbeidsverktøy. Med rådgivning rundt maskinvare og programvare, samt oppsett og implementering, har vi jobbet tett sammen gjennom hele prosessen. Grundig opplæring av ansatte har ført til høy grad av brukeradopsjon og gevinstrealisering fra dag én.

Om kunden

Film & Kino er en bransjeorganisasjon med 34 ansatte som jobber for Kino-norges interesser og vilkår.

Har dere også lyst til å lykkes digitalt?
La oss ta en prat!

Magnus Mysen Holm

Leder for IT og skyløsninger

913 97 895

magnus@frend.no