Områder

Verktøy

    HubSpot CRM, HubSpot API

Resultater

  • Økte muligheter for markedsføring og informasjonsutsending
  • Bedre medlems- og kundeforhold
  • Reduserte kostnader

Om jobben

Film & Kino har erstattet en lokal server og adresselister fra forskjellige kilder med et fullverdig CRM.

Film & Kino hadde en lokal server for å holde oversikt over kontakt- og driftsinformasjon om kinoer og spillesteder i Norge, men denne ble lite brukt. Samtidig ble Outlook brukt til masseutsendelse av e-post og lagring av kontaktlister. Vi anbefalte å gå over til et CRM som kunne erstatte både lokal server, e-postutsending og lagring av kontaktlister.

I løpet av sommeren 2020 eksporterte, strukturerte og organiserte vi data fra flere forskjellige kilder, blant annet Outlook og lokal server. Denne dataen ble satt i system og importert til et felles CRM for all informasjon. Det ble også utviklet en synkronisering fra en ekstern database med informasjon om kinoer i Norge.

Nå har Film & Kino et CRM som fungerer som et oppslagsverk og kontaktregister på kinoer, presselister og kontakter i Norge, samtidig som det brukes til å sende ut informasjon og markedsføring.

Om kunden

Film & Kino er en bransjeorganisasjon med 34 ansatte som jobber for Kino-norges interesser og vilkår.