Områder

Verktøy

    Egenutviklet ERP-plattform

Resultater

  • Fikset flere kritiske problemer
  • Mer effektive og automatiserte prosesser
  • Redusert manuelle oppgaver
  • Mer fremtidsrettet og robust

Om jobben

Et av Eco-1 sine viktigste verktøy, et egenutviklet ERP-system, trengte videreutvikling og forbedring. Sammen har vi kartlagt behov, løst utfordringer og skapt nye muligheter.

Vi har vært Eco-1 sin teknologipartner gjennom flere år og har hjulpet til med alt fra klassisk IT til rådgivning og utvikling av nettsider, CRM og andre digitale løsninger.

Eco-1 trengte nå et nytt blikk på deres viktigste og mest forretningskritiske system; en egenutviklet ERP- og logistikk-plattform. I en workshop utformet vi en prioriteringsliste med de mest kritiske utfordringene og manglene i systemet og kartla hvilke prosesser som ville være mest lønnsomme å automatisere.

Gjennom en uke med utvikling jobbet vi oss igjennom de definerte problemene og forbedret systemet både funksjonelt og sikkerhetsmessig. Optimalisering av prosesser og digitalisering av manuelle oppgaver har resultert i at de ansatte i Eco-1 kan jobbe mer effektivt i et tryggere system, og selskapet vil spare et betydelig antall arbeidstimer i fremtiden.



Allerede uken etter gjennomføring av prosjektet tok vi en ny kartleggingsrunde for videre arbeid, og vi vil fortsette å forbedre systemet for å øke lønnsomhet og optimalisere for en enklere og mer effektiv arbeidshverdag.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Om kunden

Eco-1 Bioenergi er et selskap med 20 ansatte som stadig vokser. De leverer fornybar diesel og biofyringsolje til privat- og bedriftsmarkedet samtidig som de drifter utsalgsstasjoner.

Har dere også lyst til å lykkes digitalt?
La oss ta en prat!

Herman Halvorsen

Leder for utvikling

947 92 451

herman@frend.no