Områder

Verktøy

    Egenutviklet ERP- og logistikkplattform, Java, SmartGWT

Resultater

  • Redesignet ERP- og logistikkplattform
  • Mer effektive og automatiserte prosesser
  • Redusert sannsynlighet for menneskelige feil
  • Redusert manuelle oppgaver
  • Mer fremtidsrettede og robuste systemer

Vi bruker Frend som totalleverandør av IT-tjenester til selskapet vårt. De bistår blant annet med teknisk hjelp, brukerstøtte, anbefaling til utstyr og tjenester, koding, nettsider, epost, skylagring osv.

Kanskje mest interessant er deres kompetanse på koding og utvikling av systemer, enten det er eksisterende systemer eller nye systemer som de bygger fra grunnen. De setter seg godt inn i materialet og forstår ofte prosesser bedre enn vi selv gjør. På den måten får vi solide datasystemer som tar høyde for alle tenkelige scenarioer og som er driftsikre og trygge både for oss og for kundene.

I tillegg er de alltid tilgjengelig og veldig lett og hyggelige å jobbe med. Anbefales på det sterkeste til bedrifter som vurderer eksterne IT-tjenester i en hvilken som helst form.

Tor Georg Liby, Projects & Development

Om jobben

Et av Eco-1 sine viktigste verktøy, en egenutviklet ERP- og logistikk-plattform, trengte videreutvikling og forbedring. Sammen har vi kartlagt behov, løst utfordringer og skapt nye muligheter.

Vi har vært Eco-1 sin teknologipartner gjennom flere år og har hjulpet til med alt fra klassisk IT og rådgivning til utvikling av nettsider, CRM og andre digitale løsninger.

Eco-1 trengte et nytt blikk på deres viktigste og mest forretningskritiske system; en egenutviklet ERP- og logistikk-plattform. I løpet det siste året har vi gjennom regelmessige workshops og prosjektuker hjulpet Eco-1 å videreutvikle plattformen til å bedre speile forretningsprosessene og verdikjeden til bedriften.

Eco-1 mottar, flytter og leverer fornybar diesel og biofyringsolje hver dag, enten det er med skip, tankbil eller container. Sammen har vi modellert logistikkjeden og kartlagt scenarier og behov, og deretter utviklet et system som lar Eco-1 enkelt registrere alle bevegelser og kostnader helt fra innkjøp til leveranse. I tillegg har vi videreutviklet og tilpasset en mobilapplikasjon der sjåførene til Eco-1 direkte kan registrere sine uttak og leveranser. Systemet ivaretar nå de komplekse scenarioene som kan oppstå uten at det går på bekostning av brukervennlighet, skalerbarhet eller sporbarhet. Ved å tilføre selskapet ny, utfyllende informasjon om verdikjeden og økonomi i sanntid har Eco-1 fått et skarpere grunnlag for fremtidens strategiske beslutninger.

"I forbindelse prosjektet har Frend igjen bistått Eco-1 med å løse svært nødvendige og komplekse problemstillinger. Det som tidligere ble løst i et omfattende excel-ark som manuelle prosesser er nå sanntidsinformasjon i det digitale systemet som Frend har bygget. Frend er med helt fra start og bistår ikke kun med koding, men er svært involvert i utformingen og tankeprossessene som leder opp til det endelige resultatet. Frends involvering og forståelse for vår organisasjon er imponerende, og viser hvor seriøst de tar arbeidsoppgavene. Oftere kan Frend også tilby en businessforståelse som bygger vår virksomhet og kompetanse. Eco-1 står mye sterkere etter samarbeidet med Frend, og vi vil anbefale Frend og deres fantastiske medarbeidere til alle som vurderer å ta inn ekstern IT-kompetanse for prosjekter. Uavhengig om det er snakk om hjelp med eksisterende plattformer eller for nye prosjekter."
- Tor Georg Liby, ansvarlig for Projects & Development hos Eco-1.Når vi jobber med utviklingen av kjernesystemer har vi stor tro på å sette kundens ansatte i sentrum av prosessen. Dette øker sannsynligheten for at de ansattes kunnskap blir overført til systemet og sikrer at brukerne tidlig får påvirket funksjonaliteten og grensesnittet. Hos Eco-1 har denne tilnærmingen bidratt til en vellykket automatisering av tunge, og tidligere manuelle, prosesser. Omstillingen har dermed spart selskapet for et betydelig antall arbeidstimer og redusert antallet menneskelige feil.

I tiden fremover skal vi forbedre kundeopplevelse hos Eco-1 ved å designe en ny kundeportal som kommuniserer direkte med ERP- og logistikkløsningen. På den måten skaper vi merverdi i eksisterende løsninger - både for Eco-1, og deres kunder.

Om kunden

Eco-1 Bioenergi er et selskap med 20 ansatte som stadig vokser. De leverer fornybar diesel og biofyringsolje til privat- og bedriftsmarkedet samtidig som de drifter utsalgsstasjoner.

Har dere også lyst til å lykkes digitalt?
La oss ta en prat!

Herman Halvorsen

Leder for utvikling

947 92 451

herman@frend.no