Områder

Verktøy

    Mac, Office 365, SharePoint, OneDrive, Jamf

Resultater

  • Økt kunnskapsnivå
  • Fornøyde sluttbrukere
  • Brukeradopsjon av interne systemer
  • Grobunn for videre utvikling

Samarbeidet med Frend startet med en kunnskapskartlegging og opplæring i våre viktigste verktøy, Mac og Office 365. Med fornøyde ansatte og økt effektivitet som resultat har vi nå valgt å inngå et langsiktig samarbeid med Frend.

Bjørn R. Fyen avdelingsdirektør, Administrasjon og service.

Om jobben

Kunnskapshull og misnøye rundt SharePoint og dagens IT-løsninger ble snudd til forståelse og fornøyde medarbeidere. Det blir det resultater av.

Etter en intern runde i direktoratet ble det avdekket både kunnskapshull og misnøye med dagens IT-løsninger. Vi ble engasjert for ytterligere kartlegging og utvikling av kursløp. Under kartleggingen ble det tydelig at manglende grunnleggende kunnskap og mestringsfølelse skapte misnøyen. Kursløpet ble utviklet med fokus på å få alle sluttbrukere opp på et tilfredsstillende kunnskapsnivå.

Kurset var basert rundt DiBKs kjerneverktøy, Mac og Office 365, med mål om å gi alle en forståelse for grunnleggende konsepter og prosesser i verktøyet. Det ble presentert standardiserte løsninger og best practice for å gjennomføre gitte oppgaver, samt utdelt et skreddersydd hefte med oppsummering av kurset. Kurset ble gjennomført med over 100 deltagere fordelt på seks kursdager i Oslo og Gjøvik.

Brukerundersøkelser etter endt kursløp har gitt IT-avdelingen konkrete tiltak å bygge videre på. Disse danner grobunn for videre kunnskapsheving og utvikling av interne systemer.

Om kunden

Direktoratet for Byggkvalitet er et offentlig direktorat med 100+ ansatte som er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet.

Har dere også lyst til å lykkes digitalt?
La oss ta en prat!

Magnus Mysen Holm

Leder for IT og skyløsninger

913 97 895

magnus@frend.no