Digital arbeidsplass Digital samhandling Digitalisering

Måten det kommuniseres på internt i virksomheter har endret seg drastisk de siste årene. Baserer dere internkommunikasjonen på post-its og fysiske besøk, går dere sannsynligvis glipp av verdiskaping. God digital internkommunikasjon øker effektivitet og fører til engasjement, motivasjon og samarbeid.

Arbeidsplassens utvikling

Den digitale arbeidsplass forankrer seg i stadig flere norske virksomheter og en sentral del av dette er hvordan internkommunikasjonen foregår. Arbeidsplasser har utviklet seg fra cellekontorer i samme bygg til åpne landskap og økt fleksibilitet til å jobbe fra der man selv ønsker. Dette gjør at fysiske besøk eller diskusjon ved arbeidsstasjonen ikke lenger er den mest effektive måten å gjøre det på.

Verktøyene må møte kravene

Verktøyene for internkommunikasjonen må møte kravene som kommer med utviklingen. De må kunne håndtere chat- og kanal-basert kommunikasjon på tvers av avdelinger og være lett tilgjengelig fra hvor som helst og når som helst. Med fleksible og mobile arbeidsstyrker har dette blitt en forutsetning for daglig drift og for at virksomheter skal forbli konkurransedyktige.

I denne videoen gir Magnus anbefalinger til hvilket videoverktøy dere burde velge:

Selve kommunikasjonen må være god

Med verktøyene på plass settes det krav til gjennomføringen av internkommunikasjonen. Kommunikasjonen en-til-en er opp til de involverte, men kommunikasjonen som skal nå ut til større deler av virksomheten må være informativ og skape engasjement. Informasjon må kunne deles raskt og med god rekkevidde. Riktig og god informasjon gjør at de ansatte føler seg velinformert og som en del av virksomheten.

Et større fokus på å la menneskene i virksomheten få innsikt i viktige endringer på en god måte leder til mer delaktige og engasjerte ansatte med økt entusiasme, optimisme og kreativitet. Det skaper en stolthet og følelse av tilhørighet som igjen fører til en god intern kultur.

Ledergruppen må med

Horisontal internkommunikasjon holder ikke for å oppnå effektene god internkommunikasjon kan ha. Mellomledere og ledere må med på laget og stå helhjertet og tydelig bak både verktøyene og informasjonen som deles. Hvis dette ikke er tilfellet vil internkommunikasjon føre til umotiverte ansatte uten en følelse av tilhørighet, som igjen kan påvirke motivasjon, verdiskaping og leveranser til kunder.

Oppsummering

For at internkommunikasjonen i din virksomhet skal skape forretningsverdi må verktøy, kommunikasjonen i seg selv og en helhetlig implementering være på plass. Hvis alt er på plass vil internkommunikasjonen skape engasjerte, motiverte og delaktige ansatte som bidrar til å nå virksomhetens forretningsmessige mål. Internkommunikasjon er ikke en kostnad, men en investering for fremtiden.

Har dere også lyst til å lykkes digitalt?
La oss ta en prat!

Håkon Røsten

Økonomiansvarlig / Konsulent

400 20 239

haakon@frend.no

Få månedlig innsikt og nyheter rett i innboksen - meld deg på vårt nyhetsbrev